Nes kunstforening

Historikken bygger på 25-års jubileumsberetningen.

Historikken bygger på 25-års jubileumsberetningen.

”Vi må ikke glemme at kunsten er for alle og at all kunst bygger på den forutsetning at vi alle har evner i et visst mon, enten til å gi eller motta”

Sitatet er hentet fra invitasjonen til stiftelsesmøtet i Nes Kunstforening i 1980.

Det første styret besto av Ole Martin Kvernhaugen, Astrid Eggum, Grethe Wexels Riser, Julius Flesjø,Thomas Iver Holter og Willie Falch.

Kunstforeninger flest har bildekunst som det mest sentrale tema. Nes Kunstforening satset bredere, og etablerte fra starten tre utvalg; for musikk, billedkunst, teater og litteratur.

Den brede organiseringen kom etter hvert til å gjøre Nes Kunstforening vidt bemerket, og flere kunstforeninger er blitt inspirert til å utvide sine tilbud.

Nes kunstforening skjøt fart, og styret utgjorde et nettverk som knyttet til seg store kunstnernavn som Kåre Tveter, Haakon Engelsen, Ørnulf Opdahl, Kari Brovold Hagen, Bjarne Røtterud, og Grieg Trio.

«Aktiviteter spredt på mange arenaer har vært en viktig faktor for foreningens suksess” uttalte de tre lederne gjennom 25 år ved jubilèet i 2005.

Historien forteller om;

  • ”Lillerommen”, bygde- og arkitekturhistorisk med utmerket akustikk. Det ble en hjertesak for Nes Kunstforening å sikre et fortsatt levende Lillerommen.
  • ”Eventyrskolen” på Stein og feiring av Henrik Ibsens fødselsdag 17. juni.
  • Kjærnsmo gård med opplesning og gjestende skuespillere som Wenche Foss, Toralv Maurstad, Sossen Krogh m.fl., ogutstillinger på stabburet.
  • ”Hvam videregående skole” med Jan Garbarek på den lille scenen med sitt fem manns orkester for full sal.
  • ”Nes Kirkeruiner” som konsertarena og ”Kirkestua” til utstillinger – de senere år i samarbeid med ”Elvefestivalen” i august.
  • ”Auli Mølle”, de senere år med forsommerutstilling glass, keramikk, smykker og tekstiler.
  • ”Nes Kulturhus” bygges, med tilbud om film, teater, musikk og kunst. Nes Kunstforening byr på lyrikk, utstillinger, foredrag og små konserter i Galleriet, samt større musikk-arrangementer i storsalen.

Foreningen stilte seg i spissen for kronerulling til flygel. Tangenter skulle selges for kr. 5 000,- pr. stk.
Organisasjonsliv og næringsliv gikk sammen, og da kulturhuset åpnet i 2001 sto et nytt flygel på plass.
Pianotalentet Andrè Hæhre fra Årnes fikk æren av å innvie flygelet ved åpningen.

Nes Kunstforening har satt pris på unge talenter. Ellen Margrethe Flesjø fra Vormsund, cellist i det Internasjonale anerkjente Grieg Trio, har gjestet Nes med flere konserter.

Historikken er et utdrag av Jubileumsskriftet og høstprogrammet skrevet av Elisabeth Lunder til 25-års jubileet i 2005.

Nes Kunstforening - Avisutklipp
Klipp fra Raumnes etter stiftelsesmøtet. Det første styret besto av Ole Martin Kværnhaugen, Astrid Eggum, Grete Wexels Riser, Julius Flesjø, Thomas Iver Holter og Willie Falch
Nes Kunstforening - Lillerommen
Lillerommen rommer bygdehistorie og har en utmerket akustikk. Det ble en hjertesak for Nes Kunstforening å sikre et fortsatt levende Lillerommen. (Foto: E. Lunder)
Nes Kunstforening - Kirkeruiner
Nes kirkeruiner ble tidlig en sommerarena med årlige sommerkonserter, nå i samarbeid med Elvefestivalen. (Foto: Romerikes Blad)
Nes Kunstforening - Flygel
Det fremragende pianotalentet André Hæhre hadde æren av å innvie flygelet ved åpningen av Nes kulturhus. Instrumentet var et resultat av en innsamling i regi av Nes Kunstforening. (Foto: Tone Aalborg)