Kontaktinfo til Nes kunstforening. Vi svarer ved første mulighet.

Postadresse

Nes kunstforening
Postboks 202
2151 Årnes

E-postadresse

info@neskunstforening.no

Kontakt leder i Nes kunstforening:
leder@neskunstforening.no

Kontakt leder for utstillingsgruppa:
lederkunst@neskunstforening.no

Kontakt leder for litteraturgruppa:
lederlitteratur@neskunstforening.no

Kontakt leder for musikkgruppa:
ledermusikk@neskunstforening.no

Alle arrangement blir
annonsert i Raumnes.

Styret i Nes kunstforening 2022

Leder Oddbjørg Reset leder@neskunstforening.no
Nestleder Trude Elstad elstadtrude@gmail.com
Kasserer Terje Strømsæther tstromse@gmail.com
Sekretær Gro Jevne info@neskunstforening.no
Leder musikk Christian Aasen christian.aasen@gmail.com
Leder litteratur Kari Stenersen lederlitteratur@neskunstforening.no
Leder utstillinger Sigrun Werner sigrunwerner@gmail.com

Vararepresentant Tittin Rinde tittin@rinde.com