Kontaktinfo til Nes kunstforening. Vi svarer ved første mulighet.

Postadresse

Nes kunstforening
Postboks 202
2151 Årnes

E-postadresse

info@neskunstforening.no

Styret

Leder Oddbjørg Reset
Nestleder Trude Elstad
Kasserer Terje Strømsæther
Sekretær Gro Jevne
Leder musikk Christian Aasen
Leder litteratur Kari Stenersen
Leder utstillinger Martin Bjerke
Vararepresentant Elisabeth Lunder

Alle arrangement blir
annonsert i Raumnes.