Nes kunstforening

Musikkgruppa

Musikkgruppa forsøker å fylle ut nisjer i det øvrige tilbudet av kunst – og musikkarrangementer i bygda.

Vi prøver også å gi rom for nye genre, og nye utøvere som ellers kan ha problemer med å slippe til.

I de seinere åra har det gjerne dreid seg om mindre og intime arrangementer i Kulturkafeen, Nes kulturhus på Årnes.