Nes kunstforening

Romeriksutstillingen 2024

Det er en glede for oss å invitere til deltakelse til Romeriksutstillingen 2024. Tilknytning til Romerike er ikke nødvendig. Utstillingen støttes av Ullensaker kulturråd, Nes kommune og Lørenskog kommune.

Romeriksutstillingen 2024 arrangeres av kunstforeningene i Ullensaker, Nes og Lørenskog med visning i alle 3 kommunene, slik:

 • 28.september – 20. oktober i Galleri Jessheim, hele utstillingen.
 • 26.oktober – 10. november i Dragsjøhytta i Nes, den ene halvparten.
 • 26.oktober – 10. november i Kunstsalen, Lørenskog hus, den andre halvparten.
utstilling 2023
Deltakerkategoriene er:
 • maleri
 • tegning
 • grafikk
 • digitalt trykk (DGA)
 • foto
 • skulptur
 • tekstil og andre teknikker

For digitalt trykk gjelder at en betydelig andel av bildet må være digitalt fremstilt. Dvs at det er helt eller delvis digitalt behandlet med digitalt verktøy, og at det ikke foreligger noen original på lerret, papir osv, kun digitalt.

Jury og påmelding

Arbeidene juryeres av en jury på 3 profesjonelle kunstnere.

Antatte arbeid kunngjøres på Romeriksutstillingens egen Facebook side og på SMS til kunstner.

Det er ingen påmelding i forkant. Husk å ta med utfylt deltakeravtale og innleveringsskjema ved innlevering av kunstverk. Informasjon og nødvendige papirer finnes på utstillingens Facebook side, Romeriksutstillingen 2024 og på hjemmesidene til Nes kunstforening og Lørenskog kunstforening.

Generelle regler for innlevering

Følgende mottas ikke:

 • Reproduksjoner – dvs opptrykk av et eksisterende kunstverk der det ikke ligger noen kunstnerisk prosess bak det ferdige produktet.
 • Film, digital fremvisning og installasjoner.
 • Tidligere innlevert kunst til Romeriksutstillingen de siste 3 årene.
Generelle regler for innlevering
 • Kunstner kan innlevere maks tre kunstverk.
 • Maks størrelse er 2 x 1,5 m. Dette gjelder også samlet størrelse dersom et arbeid består av flere deler.
 • Maks vekt pr arbeid er 15 kg.
Innleveringstidspunkt

Den enkelte kunstner leverer sine verk i Galleri Jessheim

mandag 9. september kl 14.00 – 17.00 eller

tirsdag 10. september kl 17.00 – 20.00.