Nes kunstforening

Norsk natur – grønn eller grå…

Norsk natur med kunstnerblikk fra Odalen

I kjølvannet av vinterens tankevekkende NRK reportasje “Oppsynsmannen”, om utbygging av urørt natur, og et norgeskart som går fra grønt til stadig mer “grått” ønsket kunstforeningen å sette natur på vårprogrammet – og veggene.

foreningens vårutstilling fra 6. til 14. april, har vi gleden av å presentere naturskildringer av to kunstnere fra vår naboforening i Sør-Odal, Marit Stang og Ole Gunnar Tollhaug.

Marit Stang er født i Trondheim og bor i Sør-Odal langs Glomma med skogen som bakteppe og en konstant inspirasjon. Farger og natur er svært viktig for henne. På ben eller ski tar hun sine daglige skogsturer og inntrykkene fra turene lagres i hodet til hun er tilbake i atelieret. Der bearbeider hun naturmotivene i flere stadier; hun skisser, forstørrer og forminsker. 

Marit Stang sier selv at hun ikke nødvendigvis maler naturen fotografisk, men ofte løsere og mer dikterisk. Aller best liker hun å formidle naturinntrykkene i abstrakt form, men verkene på denne utstillingen spenner over hele spekteret.

Ole Gunnar Tollhaug bor og arbeider på Galterud, også i Sør-Odal. Han sier selv at han er en klassisk figurativ maler og er utdannet i portrett og aktmaling. I den senere tid har han fattet interesse for landskapsmaling, som nå kan sees på veggene i galleriet.