Nes kunstforening

Galleri Helga – en minneutstilling. Galleriet, Nes kulturhus 17-25. oktober.

Åpent alle dager fra 12.00 til 18.0

Helga Weng var Nes kunstforenings første æresmedlem, og en fødselshjelper for Nes kunstforening. Når vår forening i år fyller 40 år, hedrer vi minnet om Helga og hennes «Galleri Helga» med en utstilling av nærmere hundre bilder og gjenstander av de viktigste kunstnerne: Reidar Aulie, Arne Ekeland, Kai Fjell, Johs Rian, Gladys Raknerud, Kåre Tveter, Ragnar Kraugerud, GRAS-gruppa og mange andre. 

Helga Weng og Kåre Tveter

Helga Weng (1916-1998) var pianolærer, gymnastikk-instruktør – og gallerist. Gjennom det meste av sitt voksne liv preget hun både kultur- og trim-livet i Nes og bygdene rundt. I årene 1971-1990 drev Helga galleri i eget hjem på Årnes, og på Kongsvinger. Hit hentet hun framstående kunstnere og hun ga også unge kunstnere en døråpning til publikum. Minneutstillingen vil inneholde nærmere hundre bilder av de mest sentrale utstillerne. Galleri Helga leverte over 160 utstillinger med nærmere 200 kunstnere i løpet av 19 år. Hennes viktigste intensjon var å lære folk flest hvordan berike sine liv ved å oppleve kunst. Helga var ingen finkulturell snobb, men hadde et brennende hjerte for kunstopplevelsen som vei til rikere liv. Hun var misjonær i kunstens tjeneste, og oppnådde både å glede og å provosere. Mange nesbuer har historier å fortelle om denne ukonvensjonelle kvinnen, som bokstavelig talt brøytet vei for kunsten i Nes i ei tid da utstillinger var noe som foregikk i hovedstaden. Det planlegges også en egen mimrekveld om Helga.
   I Oktober feirer vi hennes minne ni dager til ende. Prosjektet er støttet av Nes kommune og Raumnes Historielag. Det blir også utgitt en «minnebok» om Helga og kunstnerstallen hennes.

Helga Weng og Kai Fjell