Nes kunstforening

Nes Kunstforening - Utstilling

Vi ønsker oss flere kunstglade medlemmer i vår utstillingsgruppe.

Utstillingsgruppa ønsker å gi lokalsamfunnet en arena for så vel nye kunstuttrykk som de tradisjonelle og skape en møteplass for refleksjon og diskusjon. Vi ønsker flere medlemmer hjertelig velkommen til gruppa og kan tilby morsomme og engasjerende oppdrag i vår stadige jakt etter nye utstillinger.