PSYK..? ISOLASJON – TABU – KJÆRLIGHET

Offisiell åpning 9. januar 2021 kl. 14:00.

Galleri Jessheim, Ullensaker kunstforening. Storgata 6. 2050 Jessheim.

Utstillingsperiode 9. – 24. januar 2021

 Kollektivutstilling om psykisk helse i Ullensaker kunstforening 

Ullensaker kunstforening ønsker å sette fokus på psykisk helse og starter året 2021 med en kollektivutstilling med tre fotografer som hver har sin sterke historie rundt dette temaet. 

En som observatør, en som pårørende og en som ønsker å fjerne tabuet og viser sin egen sterke historie. Utstillingen åpner 9. januar 2021 kl 14:00 i Galleri Jessheim. 

Psykisk helse har i senere tid fått et sterkt fokus og Ullensaker kunstforening ønsker med denne utstillingen å skape mer åpenhet og dialog rundt et meget viktig tema som rammer mange i alle aldre. 

Isolasjon – Tabu – Kjærlighet 

Kunstnerne som er med på denne utstillingen er Nils K. Johansen, Martine Byrkjeland Mjelde og Geir Hareide Andersen. De har jobbet med hvert sitt uttrykk for å få frem de tre temaene i undertittelen; isolasjon, tabu og kjærlighet. 

Nils viser gjennom fotografiene en dokumentasjon om alderdom, om det å bli alene og følelsen av isolasjon og ensomhet. Med utgangspunkt i sin mors isolerte hverdag etter sin fars død vil bildene vise forskjellen blant engasjerte eldre som har et sterkt behov for å føle seg som en ressurs eller bare ønsker sosiale stimuli, og de som av ulike årsaker ikke kan eller vil. 

Martine har selv levd med psykisk sykdom i 15 år og har opplevd hvordan stigmatisering og tabu er vondt for de som sliter. I mange år turte hun ikke å vise hvem hun egentlig var, og ble av dette enda mer isolert i redsel for å bli stemplet som “syk”. Etter at hun åpnet opp om sine problemer så hun hvor viktig åpenhet er, og vil være med på å bryte tabu rundt psykisk helse. 

Geir har vært pårørende og vokst opp med en mor som slet med psykisk sykdom. Hans mor var særlig kjent for å lage utrolig flotte tekstilarbeider i glade farger. Hun hadde vært på mange lange reiser inn i angstens mørke rike, og satte derfor ekstra pris på glede og kjærlighet i sine gode perioder. Det var dette hun formidlet til sine barn og til publikum. Geir bærer denne arven videre, og vil også gjennom sin egen kunst formidle det vakre som finnes rundt oss og kjærligheten. 

Vi i Ullensaker kunstforening og de tre utstillerne Nils, Martine og Geir, vil være med på å fjerne fordommer ved psykisk helse. Alle mennesker har en psykisk helse. Alle har kjent på tøffe perioder i livet. For noen er det blitt en lidelse, men alle har i hvert fall kjent på motgang. Og uansett hva hver enkelt har følt på, om det er tøffe perioder, sorg, skilsmisse, ensomhet, angst, eller psykisk sykdom, så er åpenhet viktig. Vi mennesker er flokkdyr. Gjennom å snakke sammen, ha en dialog og vise at vi bryr oss, kan vi hjelpe hverandre til å lette tunge stunder, til tilfrisking og til å redde liv! 

Roald Nilsen på e-post roalni@online.no eller telefon 479 70 669. 

Med vennlig hilsen 

Roald Nilsen 

Styreleder Ullensaker kunstforening