Program vår 2017

Trio me Børli

Trio me’ Børli (Hans Børli i ord & toner)

Sverre Eier, pedagog og kulturell frilanser. Mangeårig leder av Hans Børli-selskapet.

Mårten Berget, Fløytist, keyboardist og komponist. Musiker med erfaring fra ulike band og teateroppsetninger.

Kjetil Hjerpset, Bassist. Utdannet ved Musicians Institute i Los Angeles. Lang erfaring fra revy, teater og band.

Alle tre er p.t. bosatt i Eidskog/Kongsvinger.

Vårt program er en dempet, musikalsk reise gjennom Hans Børlis poesiverden, fra det nære, enkle til det fjerne, filosofiske, fra måsan til Melkeveien – en reise det swinger av.

Kulturkaféen 9.11 kl. 19.00
Billettpris kr. 150,00 Arrangør: Nes Kunstforening

Halvor Tjønn

Journalist Halvor Tjønn: Makten i Russland

Halvor Tjønn er utdannet historiker og har lang fartstid som utenriksjournalist i Stavanger Aftenblad og fra 1986 til 2014 i Aftenposten. I tre perioder var han utenrikskorrespondent i Moskva, sist i perioden 2010 til 2011.

Politikk i Russland dreier seg ikke om kompromisser, interessekamp og hvordan det sivile samfunn kan påvirke de politiske partier. Politikk i Russland dreier seg om å utøve makt. Derfor tar man i Vesten ofte feil når man skal analysere hvordan russiske politikere handler og tenker. I dette foredraget går jeg gjennom 1000 år med russisk samfunnsmessig tenkning og gir tilhørerne et innblikk i hvorfor det fortsatt – et kvart århundre etter at den kalde krigen sluttet – er vanskelig å finne et felles språk for øst og vest.

Kulturkafeen 8. februar kl. 19.30. Bill. Kr 150,-

Nes Kunstforening - Markante kvinner i nes

«Akershus gjendiktet»

En utstilling av Håkon Holm-Olsen, Helene Norseth og Hans Kristian Borchgrevink Hansen.

Prosjektet Akershus Gjendiktet vil bruke Akershusregionen som springbrett for en fabulerende og innholdsrik vandreutstilling i regi av Akfo, som starter i Nes Kunstforening. Kunstnerne vil plukke regionen og dens mytologi fra hverandre, for så å sette den sammen igjen i en ny visuell språkdrakt. Man vil oppleve distriktet på en ny måte i en reorganisert og kaleidoskopisk versjon, med forbindelser til blant annet Fleskumsommeren, Ragnhild Jølsen, Polhøgda, Nes Kirkeruiner, Raknehaugen og Ker Shus.Utstillingen består av maleri, tegning, collage og skulptur.

Galleriet, Nes kulturhus, 25. februar- 12. mars.
Åpning lørdag 25. februar kl 12.00

Torbjørn F

«Orientekspressen» ved Torbjørn Færøvik

Reiseskildrer og tidligere NRK-mann Torbjørn Færøvik er den eneste som har vunnet Brageprisen tre ganger.

I fjor høst utga han en ny reisebok med gode historier fra sin reise med Orientekspressen. I april kan du møte han «live» i Kulturkafeen.

Færøvik er utdannet historiker, og etter mange år som journalist er han forfatter på heltid.

Kulturkafeen torsdag 27. april kl. 19.00. Bill. Kr 150,-

Akershus gjendiktet

Årsmøte 2017

Elisabeth Lunder kåserer kl 19.30 om «Tre markante kvinner fra Nes» – stortingskvinnen Liv Tomter, jordmor Anne Tvethaug og pedagog og gallerist Helga Weng. Gratis inngang.

Onsdag 15. mars kl 18.30 – Gratis inngang