Nes kunstforening

I naturens grenseområde​

I uke 11 arrangerer Nes bibliotek og Nes kunstforening separatutstillingen «I naturens grensområder» med vår egen Trude Elstad i Galleriet, Nes kulturhus.
Vernissage og foredrag med Anny Fremmerlid lørdag 7. mars kl. 12.00.

Anny Fremmerlids foredrag «Dameclasser og Herreacademi» gir et overblikk over 1800-tallets sterke kvinnelige kunstnere i Norge, med utgangspunkt i Lisbeth Bergh og Elisabeth Sinding, begge født i Nes.

Utstillingen er åpen kl 12.00-17.00, 7. -14. mars (8. mars: 14.00-17.00)

Trude sier dette selv om sine bilder;
I mine malerier er mitt utgangspunkt ofte naturen, men med et stort rom basert på personlige tolkninger. Og beveger meg i grenseland mellom figurativt og abstrakt maleri, på leting etter stemninger, bevegelser, linjer og rytmer. Jeg arbeider også med collage hvor jeg benytter ulike materialer, alt fra tekstiler, garn – og egne skisser/ tegninger/ grafiske blad- og setter disse inn i andre sammenhenger for å utforske og skape et nytt uttrykk.

Jeg omformer og bearbeider mine opplevelser fra naturen, og føler ofte på en spenning som gir meg en kamp mellom intuisjon og inspirasjon. Jeg ser på strukturer og teksturer som jeg vil male frem som «taktile» følelser. Finne bevegelser, linjer og rytmer – skape en dynamikk mellom motsetningene slik man kan finne blant mennesker og i samfunnet for øvrig.

Jeg beveger meg i grenseland mellom figurativt og abstrakt maleri, arbeider i det intuitive landskapet og med utgangspunkt i å la prosessen styre dette gjennom en meditativ, spontan stillhet. Den intuitive prosessen følges så langt som mulig, men jeg kan også la denne prosessen ha opphav fra et foto uten at jeg etterligner disse da det ikke er naturen i seg selv jeg ønsker å formidle.

Min bruk av transparente og opake farger setter jeg i sammenheng med kommunikasjon. Kommunikasjon mellom mennesker imellom samt vår kommunikasjon og tilstedeværelse i naturen. Det transparente åpner opp og inkluderer der det opake stenger, ekskluderer og lukker igjen. I naturens grenseområder, og i grenseland generelt gir dette lag på lag – åpent eller skjult – både estetiske og tolkningsmessig, som vi kan oppleve eller erfare i vår daglige verden.

Å male er sakte formidling, travelhet og tid opphører. Og gjennom min maleprosess går jeg inn i stemningen som mine møter i naturen gir meg, og det er dette jeg gjentar når jeg er i kontakt med bildet. Jeg ønsker å ta vare på tilfeldighetene slik som naturen skaper tilfeldigheter. Naturen kan brukes som en helende faktor selv om vår natur nå er i endring, det vi trodde skulle vare evig, forvitres og forurenses.